znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Zasady pisowni i interpunkcji

93. MYŚLNIK
Myślnik (pauza) może pełnić różne funkcje — część z nich wymieniliśmy już wcześniej. Funkcja prozodyczna jest dla niego podstawowa, lecz z pełnieniem tej funkcji wiąże się często oznaczanie opuszczonych lub niewypowiedzianych fragmentów tekstu. Obu tym funkcjom myślnika często towarzyszy trzecia: oznaczanie stanów emocjonalnych.
Myślnik podwojony może być też używany do wyodrębniania fragmentów tekstu.
Myślnik (—) bywa często w druku zastępowany półpauzą (–).Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88