znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Zasady pisowni i interpunkcji

F. Przecinek między częściami zdania pojedynczego
[375] Poszczególne człony zdania pojedynczego, podobnie jak poszczególne składniki zdania złożonego, mogą być połączone spójnikowo lub bezspójnikowo, np.
Wrócił do pracy zdrowy i wypoczęty.
Wrócił do pracy zdrowy, wypoczęty.
Zasady użycia przecinków w zdaniach pojedynczych scharakteryzowano poniżej.Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88