znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Zasady pisowni i interpunkcji

[208] 55.4. Jeśli w nazwie dwu- lub wielowyrazowej drugi wyraz lub któryś z następnych rozpoczyna się od samogłoski, to skrót tej nazwy ma kropkę po skrócie każdego wyrazu, np.
b.u. (= bez uwag), c.o. (= centralne ogrzewanie), m.in. (= między innymi), n.e. (= naszej a. nowej ery), o.o. (= ograniczona odpowiedzialność), p.o. (= pełniący obowiązki).Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88