znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Zasady pisowni i interpunkcji

45. PISOWNIA ŁĄCZNA PARTYKUŁY nie
Partykułę nie jako wykładnik zaprzeczenia piszemy łącznie z następującymi kategoriami wyrazów:Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88