znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Zasady pisowni i interpunkcji

35. PISOWNIA ZAIMKÓW ZŁOŻONYCH TYPU ten sam, taki sam
[150] Pisownia zaimków złożonych, np. ten sam, ta sama, to samo, tym samym (autobusem) i tym samym (= przez to samo, wobec tego, np. tym samym muszę z tego zrezygnować); taki sam, takie samo, tak samo, tyle samo; jaki taki, jaka taka, jakie takie, jako tako, jakiś tam, ktoś tam, skądś tam jest rozdzielna.
WYJĄTKI: tamten, tamtędy (zrosty).Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88