znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Zasady pisowni i interpunkcji

[114] 20.15. Nazwy sejm, senat, izba, izba ustawodawcza, jeśli są używane w znaczeniu nazw pospolitych:
Ówczesny sejm zajmował się tymi problemami.
W wielu krajach parlamenty składają się z dwu izb.
O pisowni tego typu nazw w odniesieniu do instytucji i urzędów jednostkowych — zob. 18.27.Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88