znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Zasady pisowni i interpunkcji

[29] 10.1. Literę ż piszemy, gdy:
a) następują wymiany głoskowe:
ż — g      książka — księga, nadproże — próg, uważny — uwaga
ż — dz      księża — księdza, mosiężny — mosiądzu
ż — h      drużynowy — druh, Sapieżyna — Sapieha
ż — z      mażę — mazać, włażę — włazu, zamrażarka — mrozu
ż — ź      duży — duzi, wożą — wozić, zagrożenie — groźny
ż — s      boży — boski, książę — księstwo, mężny — męski, węższy — wąski;
b) występuje ona po literach r, l, ł: drżenie, rżeć, ulżyć, łże (choć istnieją wyjątki, np. półrzadki, współrządzić);
c) wchodzi w skład partykuły -że lub tworzy partykułę , np. jakże, niemalże, skończże, weźże, jakiż, takoż;
d) występuje po literze n w wyrazach zapożyczonych, np. aranżacja, branżowy, rewanżysta;
e) występuje w następujących wyrazach rodzimych i w formacjach od nich pochodnych: gżegżółka, mżawka, piegża.
Ponieważ litera ż występuje w wielu wyrazach zarówno rodzimych, jak i obcych, wątpliwości co do ich pisowni należy rozstrzygać za pomocą słownika.Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88