znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Zasady pisowni i interpunkcji

[14] 5.2. Połączenia om, on, em, en piszemy w wyrazach rodzimych przed przyrostkami -ka, -ko, np.
kromka, powiedzonko, słonko, ciżemka, łazienka, wanienka.Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88