znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Wielki słownik ortograficzny – lista haseł

 • osypać -pię, -pią; -p•cie
 • osypisko -skiem; -sk
 • osyp•ka -p•ce, -p•kę; -pek
 • osypywać -puję, -pują
 • Osz (miasto) Oszu; przym.: oski
 • oszachrować -ruję, -rują
 • oszacować -cuję, -cują
 • oszalały; -ali
 • oszaleć -leję, -leją; -lał, -leli
 • oszalować -luję, -lują
 • oszalowanie; -ań
 • oszałamiać -am, -ają a. oszołamiać
 • oszałamiająco a. oszołamiająco
 • oszałamiający a. oszołamiający
 • oszań•cować -cuję, -cująCopyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88