znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Wielki słownik ortograficzny – lista haseł

 • sabotażowy
 • sabotażysta -yście, -ystę; -yści, -ystów
 • sabotażyst•ka -t•ce, -t•kę; -tek
 • sabotować -tuję, -tują
 • saboty -tów
 • sabra (owoc opuncji) -rze, -rę; sabr
 • sabra (rodowity Izraelczyk) -rze, -rę; -rowie, -rów
 • SAC (Societas Apostolatus Catholici – zakon palotynów) ndm
 • Sac•co i Van•zet•ti Sac•ca i Van•zet•tiego, z Sak•kiem i Van•zet•tim, o Sac•cu i Van•zet•tim [38]
 • Sachalin -nu, -nie; przym.: sachaliński
 • sachaliń•ski (od: Sachalin); -scy: tajga sachalińska, ale: Zatoka Sachalińska [81], [129]
 • sacharoza -zie, -zę
 • sacharyd -du, -dzie; -dów
 • sachary•metr -tru, -trze; -try, -trów
 • sachary•metria -rii, -rięCopyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88