znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Wielki słownik ortograficzny – lista haseł

 • Po•znanianin (mieszkaniec Poznańskiego) -anina, -aninie; -anie, -an
 • po•znanianin (mieszkaniec Poznania) -anina, -aninie; -anie, -an
 • Po•znanian•ka (mieszkanka Poznańskiego) -n•ce, -n•kę; -nek
 • po•znanian•ka (mieszkanka Poznania) -n•ce, -n•kę; -nek
 • po•znanie
 • Po•znań -ania, -aniem; przym.: poznański
 • Po•znań•czyk (rzad. Poznaniak) -ykiem; -ycy, -yków
 • po•znań•czyk (rzad. poznaniak) -ykiem; -ycy, -yków
 • po•znań•ski (od: Poznań); -scy: ziemia poznańska, ale: Pojezierze Poznańskie, Międzynarodowe Targi Poznańskie [71], [81], [128]
 • Po•znań•skie -kiego, -kiem [79]
 • po•znawać -znaję, -znają; -znawaj•cie
 • po•znawal•ność -ści
 • po•znawal•ny; -ni
 • po•znaw•czo
 • po•znaw•czość -ściCopyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88