znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Wielki słownik ortograficzny – lista haseł

 • B (= bajt; bel; bor – pierwiastek chem.) [215]
 • b (= bar – jednostka fiz.; baria; barn; bit)
 • B. (= biernik)
 • b. (= bardzo; były; bez; bieżący)
 • Ba (= bar – pierwiastek chem.; Księga Barucha) [215], [216]
 • ba (rel.) ndm
 • ba a. ba!
 • b.a. (= bez autora) [208]
 • Baader-Mein•hof: Grupa Baader-Meinhof
 • Baal (mit.) -la
 • Baal•bek -ku, -kiem; przym.: balbecki
 • baalizm (rel.) -zmu, -zmie
 • BAAS (Partia Socjalistycznego Odrodzenia Arabskiego) ndm a. BAAS-u, BAAS-ie
 • baasizm (polit.) -zmu, -zmie
 • baba -bie, -bę; bab



Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88