znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Wielki słownik ortograficzny – lista haseł

 • A (= amper) [90], [214]
 • Å (= angstrem)
 • a (= ar; avancer – skrót na zegarkach oznaczający ‘posunąć naprzód’) [212]
 • a (spójnik) [370], [371], [376], [377]
 • à (używane przy określaniu miary lub ceny, np. à 10 zł = po 10 zł)
 • a. (= ana – po równo; skrót na receptach) a. a.a.
 • a. (= albo; anno – w roku) [205]
 • A4: format A4
 • AA (= Anonimowi Alkoholicy)
 • aa (= ad acta; arkusz autorski)
 • a.a. (= ana – po równo; skrót na receptach) a. a.
 • a.a.C. (= anno ante Christum – w roku przed Chrystusem) a. A.A.C., a. a.a.Ch.
 • a.a.Ch. (= anno ante Christum – w roku przed Chrystusem) a. A.A.C., a. a.a.C.
 • Aachen ndm
 • AAP (= Australian Associated Press) ndmCopyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88